Skip to main content
SEO-resultat

En av de vanligaste frågorna vi får är; ”hur lång tid tar det för SEO att ge resultat?”. Företag vill veta när de kommer att se effekten av sin investering och det med rätta. Däremot fungerar inte SEO som betald media där resultat i princip kan ses så fort annonserna aktiverats. Det tar tid att se SEO-framgång. Men hur lång tid?

Svaret som vi tvingas ge våra kunder är dessvärre att; det beror på. Frustrerande, eller hur? Men det är sanningen. Vad beror det på? Det beror bland annat på hur länge din webbplats har funnits, hur mycket innehåll som finns på den, dess länkprofil och många andra SEO-faktorer. Inga två webbplatser börjar från samma startpunkt, även om de är i samma bransch och konkurrerar om samma kunder.

Faktorerna som påverkar hur lång tid det tar att se SEO-resultat

Låt oss kika närmre på de olika faktorer som påverkar hur lång tid det tar för dig att se resultat från ditt SEO-arbete.

1. Din webbplats historik

Huruvida du arbetar med en ny domän eller inte, är en av nyckelfaktorerna som påverkar den tid det tar att se resultat från SEO-arbetet.

En ny domän kommer nästan alltid att ta längre tid att ranka än en etablerad, eftersom den ännu inte byggt upp någon auktoritet eller fått några bakåtlänkar. Bakåtlänkar hänvisar till webbplatser som länkar till din webbplats, vilket Google ser som röster på att din webbplats är populär och har ett högt förtroende. I jämförelse kommer en etablerad domän vanligtvis att redan ha tjänat en viss nivå av auktoritet och bakåtlänkar.

En etablerad domän innebär dock inte att du automatiskt kommer se snabbare resultat. Om domänen exempelvis tidigare haft SEO-arbete som strider mot Googles riktlinjer och bestraffats, kommer det att ta betydligt längre tid att se resultat.

2. Konkurrens

Resultat kan ses snabbare i nischade branscher och för sökord med låg konkurrens. Försöker du ranka för konkurrenskraftiga sökord kan det ta två år eller mer innan du syns på förstasidan. Å andra sidan, kan det för lokala eller smalare sökord med lägre konkurrens vara möjligt att se lovande resultat inom 3 till 6 månader.

Vidare måste du även överväga hur dina konkurrenter har tagit sig till sin nuvarande position och vad de gör för att behålla synligheten. Din strategi och dina prognoser måste överväga vad och vilka det är du tävlar mot, varför det är viktigt att genomföra en konkurrentanalys.

3. Dina resurser

Du kan varken kontrollera en webbplats historia eller konkurrensen. Men det du (vanligtvis) kan kontrollera är resurserna som allokeras till ditt SEO-projekt. Ju mer resurser, desto snabbare resultat.

Den viktigaste resursen du behöver är tid. Om ett företag under en månad lägger en veckas arbete på SEO, medan ett annat endast lägger två dagar kommer det förstnämnda företaget att se betydligt snabbare resultat.

4. Teknisk SEO

Om det finns tekniska SEO-problem på en webbplats måste de lösas innan du kan förvänta dig att se resultat.

Teknisk SEO relaterar till områden som:

  • Genomsökning och indexering
  • Webbplatshastighet
  • Kanoniska taggar
  • Strukturerade data
  • Duplicerat innehåll
  • XML-webbplatskartor

Att lösa problem kring vissa av de ovan nämnda områden kommer att ha större inverkan än andra, men faktum kvarstår att eventuella tekniska problem bör åtgärdas för att se snabbare resultat.

5. Innehåll

Du har säkert hört att ”content is king” och faktum är att innehåll förblir en av Googles topp 3 rankningsfaktorer. Googles mål är att ge sina användare de bästa resultaten för en given sökfråga, så varför skulle dåligt innehåll fungera bra?

Det är viktigt att skapandet av bra innehåll som matchar en sökares avsikt får hög prioritet. Men det är även viktigt att ta sig tid att förstå vad som rankar högst just nu och ta reda på hur du skapar ännu bättre innehåll. Du kan lära dig mycket av att studera det innehåll som redan fungerar.

6. Bakåtlänkar

Tillsammans med innehåll, är bakåtlänkar också en av Googles topp 3 rankningsfaktorer. Dessa fungerar som indikatorer på förtroende och popularitet samt har förmågan att lyfta en webbplats ranking.

Länkar är i huvudsak ett förtroendevotum mellan två webbplatser. Men viktigt att förstå är att det sällan finns genvägar till bakåtlänkar av hög kvalitet. Det tar tid och handlar oftast om att skapa bra innehåll som andra vill länka till. Med det sagt, är inte heller alla länkar lika bra och lika mycket värda. Det är länkar med högre kvalitet som i slutändan har förmågan att hjälpa din hemsida ranka högre.

När du kan förvänta dig att se resultat

Många SEO-byråer kommer att säga att det tar 4 till 6 månader att börja se resultat. Det är generellt sett korrekt, men kom ihåg att det syftar till när du börjar se resultat eftersom SEO-resultat växer över tiden. De resultat du får vid 6 månader bör vara betydligt mindre än de du får vid 12 månader. Således föredrar vi att säga att SEO bör visa resultat inom en period på 6 till 12 månader. Med resultat menar vi en mätbar ökning av trafik och tillhörande leads eller konverteringar. Detta betyder inte nödvändigtvis att du har uppnått ditt mål vid det här laget, men alla företag som investerar i SEO bör förvänta sig att kunna se framsteg inom denna tidsram.

Det går inte att komma ifrån faktumet att SEO är en långsiktig strategi som tar tid och resurser. Men med rätt strategi på plats är 6 till 12 månader en tillräckligt lång period för att kunna se effekten av SEO-insatserna och motivera fortsatta investeringar.

När du har implementerat din strategi är det absolut nödvändigt att övervaka din webbplats för att säkerställa att den fortsatt ser resultat. SEO är inte en engångstaktik; en bra strategi kräver frekvent rapportering och underhåll. Vid något tillfälle kan du se dina resultat avta och då kan det handla om att bibehålla resultaten snarare än att öka dem.

Sluta inte för tidigt

Många företag underskattar hur mycket tid och pengar som krävs för att lyckas med SEO. Oavsett startpunkt och strategi syns sällan resultat inom de första 3 månaderna, även med en sund SEO-budget. Vissa företag kommer igång på rätt sätt, men slutar efter 2 till 3 månader eftersom de ”inte fått de resultat som behövs för att motivera kostnaden”. Detta beror på att de gått in med orealistiska förväntningar.

Om du inte kan budgetera för 6 till 12 månaders SEO-arbete, kan det vara bättre att lägga den budgeten någon annanstans. SEO är en långsiktig marknadsföringsstrategi och bör inte ses som ett sätt att generera försäljning snabbt. Men om du gör rätt investering och planerar att vara med under lång tid, är SEO en marknadsföringsstrategi som medför en mycket god ROI.

Buzzlemedia är en SEO-byrå som erbjuder både strategisk och operativ rådgivning inom digital marknadsföring. Om du vill ha hjälp eller bara få feedback på er nuvarande situation är du välkommen att ringa oss på 040 – 12 49 19 eller kontakta oss online idag!

SEO-resultat
Ida Lepenica

Författare Ida Lepenica

Fler inlägg av Ida Lepenica
Share via
Copy link
Powered by Social Snap