Skip to main content
inbound-marketing-byra

Att välja en bra Inbound marketing byrå kan vara svårt. I den här artikeln guidar vi dig rätt och ger tips på vad du ska tänka på i ditt val.

Efter flera utvärderingar om hur du ska nå dina mål och vilka resurser du har till ditt förfogande, har det blivit dags att ta hjälp av en Inbound marketing byrå. Men, ingen byrå är den andra lik, den som är bra för ett företag kanske är sämre för ett annat. Det kan gälla även för de kändaste och mest renommerade byråerna. Av störst vikt är att byrån delar samma värderingar om hur ni tillsammans ska nå era mål. Detta är en diskussion som bör tas inledningsvis, innan ni börjar samarbeta med varandra.

Innan du tar kontakt med en byrå bör du alltså ha tänkt igenom dina mål. Varför är målen viktiga och vad kommer att hända med ditt företag om du mot förmodan inte skulle lyckas nå dem? Även om du vill inleda ett kortare samarbete med en Inbound marketing byrå, bör du även planera för och fundera på hur ett längre du kan tänka dig samarbeta. De blir då även lättare för dig att besvara följande frågeställningar som ställs i denna artikel. Det händer ofta att kunder och beställare inte är förberedda inför ett samtal om just målsättningar och således fokuserar många istället på felaktiga kriterier.

Ladda ned marknadschefens guide till inbound marketing

Nedan presenteras fem punkter som du bör ha med dig när du väljer en Inbound marketing partner.

1. Fokusera på tidigare resultat, inte på erfarenhet

 

Vad du vill veta är om Inbound marketing byrån är huruvida den är kapabel till att hjälpa dig att nå dina mål. Den första frågan en byrå ofta får är, ”Vilka andra företag i vår bransch har ni jobbat med?”

Detta är helt fel fråga och fel inställning. En byrå kan ha arbetat med andra företag i er bransch, men hur bra gick det egentligen? Hjälpte de företagen att nå sina mål och problem? Branscherfarenhet är mindre viktig. Det som gör en byrå kvalificerad är huruvida den hjälpt sina kunder att lösa problem, utmaningar, uppfylla målsättningarna och att den vet hur den ska skapa resultat.

Eliminera frågan om branscherfarenhet i dina dialoger med byråer och fokusera istället på hur de har hjälpt sina kunder att nå resultat. Var transparent, öppen och förbered en lista med mål du vill nå och de problem och utmaningar du ser komma. Generellt sett är dessa mål och problem desamma för olika branscher.

Frågorna nedan kan ha olika lösningar för olika branscher, men undersöker man närmare kommer man ofta fram till att de är desamma:

”Vi får inte tillräckligt med trafik till vår sajt”

”Vi måste få in fler leads”

”Jag kan inte lösa allt det här själv eftersom jag är ensam på vår avdelning”

”Vi får trafik till vår sajt, men få konverterar till kunder”

Vare sig du är ett B2B, B2C, internationellt, globalt, lokalt, SaaS, IT eller e-handelsföretag så är utmaningarna med inbound marketing desamma. Fråga byrån ni har en dialog med hur de hjälpt sina kunder att övervinna sina utmaningar. På så sätt kan du lättare se om deras sätt att jobba på passar ditt och om det stämmer överens med ditt sätt se på dina utmaningar.

2. De är deras egna bästa Case 

 

Nästa steg, som är väldigt viktig, är hur bra Inbound marketing byrån själv är på att genomföra sina marknadsaktiviteter. Om de säger sig kunna SEO, hur rankar de själva på sökmotorerna? Om de erbjuder inbound marketing, använder de själva inbound metodiken för att få kunder? Dessa frågor kan avslöja deras kompetens, för om de inte kan göra dessa aktiviteter och arbete åt sig själva, hur ska de då kunna göra jobbet för er?  

Så, titta på deras sajt och särskilt deras blogg för att upptäcka hur de når ut till sina personas med sitt content och med vilka sökord. När du väl tar upp dialogen med dem, fråga hur de ser på sin egen marknadsföring och vilka utmaningar de har eller har haft. Här några frågor att ställa: 

”Hur var det för ert företag när ni första gången började med inbound marketing?”

”Hur har er webbtrafik ökat genom åren?”

”Hur ser er konverteringsgrad ut?”

”Hur många leads genererar ni per månad?”

”Ringer era säljare fortfarande kalla samtal?”

Om de har problem att svara på dessa frågor eller inte vill svara på dem, bör du avstå vidare dialog. De kommer sannolikt inte leverera resultat åt dig.

3. Ansvar gentemot kunden 

 

Nästa steg är att ta reda på vilket ansvar byrån har i de olika stegen i projektet för att nå dina mål och hur de visar på resultat. Här är några punkter som du kan använda för att bedöma en potentiell inbound marketing byrå: 

”Berätta om era planeringsprocesser.”

”Hur kommer strategin att se ut ur ett taktiskt perspektiv i genomförandet?”

”Vilken typ av insyn kommer vi att ha i rapporteringen?”

”Hur vet vi om ett projekt går i rätt riktning?” ”Vad händer om vi behöver svänga eller rätta kursen?”

”Vilken är er roll för att säkerställa vår framgång när vi blir kunder?” 

4. Transparens i prissättning hos en Inbound Marketing byrå

 

Att veta vad en potentiell inbound marketing byrå har för prismodell är precis lika viktigt som hur de gör sina projekt. Vissa byråer har inte ett helhetsgrepp på hur de prissätter och hur de värderar individuella aktiviteter i deras marknadsteam. När byråer inte vet hur de ska värdesätta aktiviteter, kan ni betala för mycket eller för lite till dem. Båda scenarier tär på samarbetet. Betalar ni för mycket känner ni er utnyttjade och betalar ni för lite blir byrån ansträngd.

Dessa frågor kan vara användbara för att utröna vad ni får för pengarna:

”Finns det en fast avgift per månad?” 

”Hur bestämmer ni avgiften?”  

”Hur många timmars arbete motsvarar avgiften?” 

”Hur ska vi veta att vi faktiskt får den tiden från ert team?”  

”Vad händer om våra behov förändras? Är vi inlåsta i samma avgift fram till slutet av vårt kontrakt?”  

”Har ni ett erbjudande med prissättning som jag kan granska?”  

”Är ni villiga att prata genom ert erbjudande med mig?”  

”Hur bestämmer ni priset och värdet för varje erbjudande ert tjänsteerbjudande?” 

Prissättning baserat på mål

En byrån ska sätta sina priser baserat på dina mål och hur väl de nås utefter väldefinierade marknadsaktiviteter. På Buzzlemedia har vi, som Inbound marketing byrå, flera erbjudande och tjänster som vi kan presentera. Det är inte en meny utan ett erbjudande bestående av olika aktiviteter som kan kombineras om så önskas. Vi för alltid en tydlig dialog med våra potentiella kunder där vi initialt vill lära oss om deras företag, deras bransch och deras team. Därefter kan vi ge våra rekommendationer och vår prissättning. Se upp för en byrå som ger ett pris direkt, utan att ha satt sig in i dina utmaningar, mål och verksamhet. Lär mer om hur du undviker att slösa pengar när du arbetar med en digital marknadsföringsbyrå här.

5. En Inbound marketing byrå i linje med ditt företag

 

Alla vill jobba med människor de tycker om och har förtroende för. Innan du börjar jobba och skapa ett partnerskap med en inbound marketing byrå, se till att ditt synsätt även återspeglas i byrån. Företag och anställda har värderingar som de delar gemensamt, byrån du väljer bör vara i linje med dessa.

Till sist

När du ska hitta en inbound marketing byrå som passar dig och ditt företag, se till att processen är transparent, informationsgivande  och rolig! Du gör ett val och det valet kan komma att förändra ditt företag, dina karriärer och internet.

Behöver du hjälp med Inbound marketing eller vill veta hur allt det här faktiskt fungerar? Don’t be strangers! Skriv till oss så hjälper vi dig gärna!

Lycka till!

inbound-marketing-byra
Peder Grönvall

Författare Peder Grönvall

Fler inlägg av Peder Grönvall
Share via
Copy link
Powered by Social Snap