Inbound Marketing – Effektivare marknadsföring

Buzzlemedia hjälper företag att implementera Inbound Marketing för att öka medvetenhet, generera nya leads och öka intäkter. 

KONTAKTA MIG

Vi har samarbetet med Buzzlemedia i 1.5 år nu då vi saknade interna resurser att hantera delar av vår marknadsföring, inbound, blogginlägg, Google Ads annonsering på ett professionellt sätt. Där gör Buzzle ett riktigt bra arbete.

Johan LindstedtCEO, Starweb

Inbound marketing – Ge dem det de vill ha, när de behöver det

Med Inbound Marketing tar målgruppen del av information de själva letar efter via de kanaler de själva använder. Det är ett modernt synsätt på marknadsföring – att förtjäna mottagarens intresse. Inbound Marketing handlar om att förstå kundens behov och vinna dess förtroende genom att erbjuda ett värde i det som kommuniceras. Det ger en långsiktigt mer lönsam marknadsföring, bättre kundrelationer och ökade intäkter.

KONTAKTA MIG

Vad är inbound marketing?

Inbound marketing är en marknadsföringsstrategi som bygger på att kunden kvalificerar leverantören, istället för att säljaren kvalificerar kunden.

Metodiken för inbound marketing innebär att en verksamhet kan växa mer och snabbare genom att informera, utbilda och tillgodose potentiella kunder med kvalitativt innehåll och bra service. Kvalitativt innehåll attraherar människor till webbplatsen och personlig service gör att de återvänder för att lära sig mer, fram till att de är redo att köpa.

Inbound marketing är ett brett koncept med många aspekter och taktiker som är användbara och relevanta för företag i den digitala eran vi lever i idag. Men det är ett stort paradigmskifte, vilket gör det svårt för många bolag att bygga upp kunskapen och implementera det själva.

Det är här inbound marketingbyråer kommer in i bilden

Vad är en inbound marketingbyrå?

En inbound marketingbyrå är en byrå vars expertis ligger i att planera och implementera inbound marketingstrategier. Således kan en inbound marketingbyrå både axla rollen som din förlängda marknadsavdelning som driver inbound-arbetet framåt, eller endast vara med och stötta i början.

Inbound marketingbyråer samarbetar med sina kunder och utvecklar omfattande inbound marketingstrategier för att få in leads och få bättre konverteringar samt prioriterar smart och mätbar tillväxt.

I det fall ditt företag erbjuder och tillhandahåller det mest kvalitativa och informativa innehållet som ger positiva interaktioner – är ni sannolikt det företag som vinner.

inbound marketing
chart1

Inbound marketing hjälper kunder att ta välgrundade beslut

Buzzlemedia kan hjälpa ditt företag att förbättra sin marknadsföring genom att erbjuda rätt content, till rätt personer, vid rätt tidpunkt. Vi stödjer er med inbound marketing, HubSpot implementation, konsultation, migrering, integrationer och så mycket mer.

KONTAKTA MIG

Olika steg inom inbound marketing

Inbound marketing-drivhjulet konceptualiserar hur inbound marketing metoden fungerar. Det sätter kunden i centrum och hjälper ditt företag att bibehålla momentum istället för att tänka på var kundens specifika början och slut är i interaktionen. Inbound marketing-drivhjulet betonar tre specifika steg med inbound marketing som understödjer varje steg:

01

Attract

Målet i “Attract” är att få in fler besökare till webbplatsen, introducera dem till produkten eller tjänsten och svara på eventuella frågor de kan tänkas ha.

  • Med hjälp av bloggar, social media inlägg, och intressant information på ett problem som en persona kan tänkas ha kommer kvalificerade leads att attraheras till er sajt.

02

Engage

Efter att kvalificerade leads attraherats till webbplatsen bör de engageras. Engage-steget handlar att knyta an till leads på ett specifikt och personligt sätt, för att tillhandahålla den bästa möjliga upplevelsen.

  • I detta fall kan taktiker som djupgående material med erbjudande samt direkt engagemang genom social media och email marketing användas för att engagera leads.

03

Delight

Efter att affären avslutats handlar det om att vårda kundrelationen och få kunderna att bli ambassadörer. Om kunderna älskar produkterna och företaget – uppmuntra dem att dela sin upplevelse med andra.

  • Fortsätt att vårda kundrelationen med den bästa tänkbara servicen och med content som optimerar kundernas användande av produkterna för att säkerställa fortsatt glädjefylld interaktion.

Hur Buzzlemedia arbetar med inbound marketing

Buzzlemedia använder inbound marketing metodiken för att skapa tillväxt för sina kunder. Alla inbound marketing taktiker som används är skapade för att driva kvalificerad trafik, konvertera kvalificerade leads, och förvärva kunder som får drivhjulet att snurra. Nedan bryts de tjänster vi tillhandahåller och hur vi skräddarsyr dem för att generera tillväxt för ert företag ned.

SEO-Report

Inbound Marketing & Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering handlar om att säkerställa att ditt företag dyker upp i resultaten när en sökning på era produkter eller tjänster görs. SEO innefattar processen att optimera webbsidan, bloggen eller andra aspekter av inbound marketingstrategin för att höja positioneringen i sökmotorerna och för algoritmerna.

Buzzlemedias SEO process har tre generella steg:

01

Sökordsanalys

En analys och rapport tas fram som identifierar de sökord ditt företag syns och rankar för. Dessa analyseras utifrån hur hög sökvolym och låg konkurrens de har i syfte att möjliggöra en snabb ökning av er webbsidas synlighet.

02

Implementation av sökord

De sökord som fastställts har hög sökvolym och låg konkurrens används sedan för framtagandet av en målinriktad innehållsstrategi som når kvalificerade leads.

03

Sökmotorpositionering

Användbart innehåll kring sökordsidéer som är relevanta för den specifika branschen tas fram. Detta ökar rankingen och ger en högre sökmotorpositionering.

Inbound Marketing & innehåll

Content marketing är de flesta inbound marketingstrategiernas smör och bröd. Trots taktikerna bakom content marketings ständiga förändrande i takt med algoritmernas förbättrande – förblir de generella koncepten sig lika: tillhandahåll utförligt content som hjälper ditt företags persona.

Att skriva content kan vara svårt. Buzzlemedia kan hjälpa ditt företag att skapa och lansera en marknadsstrategi som hjälper er att generera leads samt ta fram rätt content, till rätt personer, vid rätt tidpunkt.

Inbound Marketing & sociala medier

Marknadsföring på Sociala Medier är den plats användare av sociala medier kan engageras. Allt från att dela bloggartiklar och annan relevant branschinformation till att publicera nyheter om företaget och teamet. Allt som publiceras och delas om företaget i sociala medier är SoMe marketing.

Oavsett om målet är att öka engagemang i SoMe eller öka medvetenheten om ett varumärke, kan Buzzlemedia hjälpa ditt företag att bygga en strategi som uppfyller dessa mål.

piper-lakes-facebook-ad-01
social-facebook-kowalski

Landningssidor

En landningssida är en sida (förutom företagets webbsida) där besökare till er webbsida landar då de klickar in på den från någon annan sajt, exempelvis från en sökmotor eller länk. I det fall ditt företag haft betalda annonser eller lyft fram ert erbjudande via content på sociala medier, är landningssidan den första sidan besökarna landar på då de klickar in på webbsidan.

Buzzlemedia har för avsikt att driva besökare till en optimerad landningssida som fångar upp kontaktuppgifter och tillhandahåller det content de letar efter. Nedan presenteras några av de bästa praxis Buzzlemedia använder för att optimera landningssidor:

01

Ren Design

En landningssida ska vara ren. Onödigt content, bilder och element för navigation kan distrahera besökare och hindra dem från att fylla i formulär och konvertera.

02

Tydliga CTAs

Knappar för Call-to-Actions ska vara lätta att hitta och specifika. En potentiell kund ska direkt kunna se vad den behöver göra för att komma åt rätt innehåll.

03

Korta Kontaktformulär

Ett kontaktformulär bör aldrig be om mer information än vad som behövs. Desto fler fält i kontaktformuläret en besökare måste fylla i, desto färre antal skickas in.

04

Smart innehåll

Varje landningssida behöver copy, men det är viktigt att det inte finns för mycket. Endast ett relevant sökord bör inkluderas och antalet meningar bör minimeras till max två.

Inbound Marketing - innehållserbjudanden

Ett erbjudande i content format är innehåll som erbjuds till en besökare eller ett potentiellt lead. Varje erbjudande bör vara specifikt framtaget och till hjälp för en personas problemställning. Ett content erbjudande kan exempelvis vara ett white paper, en e-bok eller enkel checklista. Genom att erbjuda relevant innehåll – som till och med kan ge en lösning på personas problem – kommer besökare kunna konverteras till leads, och leads till kunder.

Buzzlemedia utvecklar, tar fram och designar erbjudande i content format som ditt företags potentiella kunder bryr sig om. Genom att använda det absolut bästa ditt företag erbjuder och paketera det på ett sätt som är konsumerbart, engagerande och till hjälp för era personas skapar Buzzlemedia content som levererar leads.

E-postmarknadsföring

Email är ett av de få tillfällen ett företag kan prata med kunder som redan känner till företaget. Detta är otroligt värdefullt.

Buzzlemedia hjälper ditt företag att kommunicera rätt information till rätt leads vid rätt tidpunkt, genom att segmentera din maillista utifrån dina buyer personas och ta fram en email marketingstrategi som uppfyller dina mål.

Vare sig du vill uppnå varumärkeskännedom, engagera potentiella kunder som fallit bort ur säljcykeln eller vårda nya leads – kan Buzzlemedia segmentera din maillista utifrån rätt kriterier.

Hjälp dina kunder att ta välgrundade beslut med inbound marketing

Buzzlemedia kan förbättra din marknadsföring genom att erbjuda rätt innehåll, till rätt personer, vid rätt tidpunkt. Detta, genom att stödja ditt företag med inbound marketing, HubSpot implementation, konsultation, migrering, integrationer och mycket mer.

KONTAKTA MIG

HubSpot: ett omfattande inbound marketing-system

HubSpot marknadsför och utvecklar en programvara som är designad för att hjälpa företag att växa. Inom inbound metodiken är HubSpot en pionjär. Deras CRM-, sälj-, marknadsförings- och serviceverktyg är optimerat för att hjälpa företag att på ett strukturerat sätt använda sig av inbound marketing metodiken och främja sin tillväxt. Nedan beskrivs hur HubSpot kan förbättra din inbound marketingstrategi:

01

HubSpot Marketing

Samla alla marknadsföringsaktiviteter på en enda plattform och spåra data, analysera resultat samt optimera inbound marketingstrategin för tillväxt.

02

HubSpot Sales

Spåra nya potentiella kunder, vårda leads och stäng affärer med verktyg så som automatiserade mailsekvenser, workflows och automatiserade notifikationer.

03

HubSpot Service

Verktyg som hjälper ditt företag ge fantastisk kundservice. Desto bättre service, desto större sannolikhet för återkommande kunder.

Buzzlemedia – din HubSpot-partner

Buzzlemedia finns tillgängliga när du funderar på att starta en prenumeration på HubSpot, men oroar dig över en lång övergångsperiod. Som HubSpot Partners vet Buzzlemedia praktiskt taget allt det finns att veta om både sälj- och marknadsaspekterna av HubSpot CRM.

Buzzlemedia finns här för att hjälpa till med de svåra sakerna. Genom att utbilda ditt företag i alla HubSpots verktyg, kan du använda dem på ett effektivt och optimerat sätt.

Inbound Marketing - ge dem det de vill ha, när de behöver det

Buzzlemedia hjälper ditt företag att förbättra er marknadsföring genom att erbjuda rätt content, till rätt personer, vid rätt tidpunkt. Detta, genom att stödja ditt företag med inbound marketing, HubSpot implementation, konsultation, migrering, integrationer och mycket mer.

KONTAKTA MIG
inbound marketing