Skip to main content
konvertera leads

Hur du kan samordna strategi och innehåll för att generera leads till ditt säljteam

Du läser den här guiden eftersom du vet att din webbplats skulle kunna generera fler leads än vad den för tillfället gör. Men frågan är då: hur gör du för att omvandla din webbplats till den lead-genererande maskin den borde vara? Svaret inbegriper flera olika marknadsföringsmetoder som du kanske inte alls trodde hade samband med varandra för att få fler leads från din webbplats.

Vi har nämnt tidigare att inbound marketing visserligen är otroligt effektiv och verkningsfull men också betydligt mer komplicerad än den marknadsföring som du tidigare använt eller som du kanske för närvarande använder för ditt företag. Alla enskilda åtgärder måste fungera perfekt ihop för att inbound marketing ska ge de resultat som du förväntar dig av den.

Hemligheten bakom lead generation är en heltäckande strategi för din hemsida

Efter att ha hållit på med detta i över 13 år vet jag att det som verkligen har betydelse långt mer än allt annat är ”strategi före taktik”. Jag har sett så många projekt som misslyckas på grund av att det inte fanns någon klar strategi innan projektet drogs igång. Du ska undvika det misstaget. När det kommer till webbplatser måste du ha din strategi helt och hållet klar för dig innan du börjar utforma ens den minsta lilla sida.

Uppbyggnad

Om du vill bygga en webbplats som verkligen genererar leads krävs det att du tänker strategiskt ända från första början när du formar dina sidor, precis på samma sätt som när en arkitekt ritar ett hus innan själva byggandet börjar. Alla bidrar med sitt, ritningen görs, den godkänns och sedan lämnas den till byggfirman. Precis samma tillvägagångssätt bör du använda för din webbplats.

Hur du bygger upp din webbplats har betydelse på flera plan, men man brukar ofta börja med kartan och navigeringen. Du måste bestämma vilka sidor som behövs på webbplatsen och hur sidorna ska hänga ihop, hur de ska visas för besökare och ordnas så att besökarna lätt kan bläddra igenom dem.

Webbplats layout

Högst upp har du hemsidan. Alla sekundära sidor länkar upp till hemsidan och de sekundära sidorna länkar också till ytterligare sidor. Allt kartläggs på det här sättet. Om du vill ha någon ”bra att ha-navigering” (de där extra länkarna högst upp på sidan, som till exempel ”Lär dig om Inbound – en guide”, ”Blogg” och ”Resources”) lägger du in dem som kopplade till startsidan, men vid sidan om.

Den här bilden av hela webbsidan visar varje enskild sida och länk och utgör grunden för navigeringen. När du gör detta på förhand blir resten av arbetet med sidan mycket enklare.

Besöksflöde

Det är lätt att skapa en webbplats som är svår att navigera på. Man lägger till sida efter sida, lägger till rullgardinsmenyer och produkter och tjänster i det oändliga, och innan du ens hinner blinka har du en hel mängd olika sidor som ger föga eller ingen hjälp alls till dina besökare.

I samband med att du planerar, och särskilt när du ritar upp din karta, tänk på besöksflöde och bygg upp det hela strategiskt. Vilka sidor vill du att dina besökare ska gå till först? Vilka sidor vill du att de ska fortsätta till efter det? Vilka sidor vill du att de ska hamna på i slutändan? Vilka sidor ska få dem att agera? Mer om detta i en senare del.

Modellsida

Tänk dig din sida som rum i ett hus du bygger. Som sagt, arkitekten måste hjälpa dig med var garderoberna ska stå och hur toaletten ska ligga för att passa med rören och alla elledningar. Alla de små detaljerna måste planeras innan du går igång med hammare och spik. Och på samma sätt fungerar det med en webbplats.

Vid det här laget har du alla sidor klart för dig och det är dags att börja borra i var och en av dem. Vem vänder sig den här sidan till? Vilka personas? Vid vilket steg på köpresan? Du behöver sidor för personer i de olika faserna: medvetenhet, övervägande och beslutsfattande. Du kanske behöver sidor för specifika vertikala marknader eller specifika rollbaserade sidor.

På varje sida behöver du rubriker, underrubriker, texter, bilder och en hel del innehåll för sökmotoroptimering så att sidan kan rankas på Google. Du måste veta vilka erbjudanden du ska ta med och vilka formulär du ska använda. Allt detta behöver du ha klart innan du gör en enda liten kodning.

Du bör inrikta dig på rörlig utveckling och tillväxtdriven design

Att skapa en webbsida med inslag av inbound marketing och de strategiska tillvägagångssätt som vi rekommenderar här måste inte ta sex månader såvida du inte vill det. I dag utvecklar man hemsidor i delar och arbetar vidare med dem månadsvis. Om arkitekturen och planen för hemsidan till exempel innefattar 25 sidor kan du prioritera vilka sidor du vill utveckla först istället för att vänta tills alla 25 sidor är färdigställda och redo att användas.

Vilka sidor måste du absolut lägga ut direkt? Vilka minimikrav krävs för att webbplatsen skall kunna publiceras? Börja med det arbetet. Du kanske har fem sidor och sidan kan läggas ut inom 30 dagar medan du lägger till sidor under de kommande månaderna. Det kan handla om 15 sidor och det tar 10 veckor innan webbplatsen publiceras medan du lägger ut resten efter lanseringen. Gör dig själv en tjänst och vänta inte på att sidan ska stå helt klar. Vänta inte på att den ska bli perfekt. Istället bör du få ut sidorna, samla in uppgifter om hur besökarna använder webbsidan och göra justeringar i din planering för de sidor som du fortfarande håller på att ta fram.

Att omvandla besökare till leads handlar helt och hållet om innehållsstrategi

På samma sätt som med en rörlig webbsidesutveckling kan du också tänka på att använda dig av ett rörligt tillvägagångssätt för att ta fram innehåll. Din modell kanske behöver 15 delar content för att skapa konverteringar, men om du än så länge bara har tre erbjudanden så vänta inte på de övriga 12. Sätt istället igång med de du har och dra lärdom från hur dina besökare agerar med dessa redan befintliga erbjudanden.

Prioritera personas

Ett sätt att avgöra vilka erbjudanden som är viktigast är att prioritera dina personas. De flesta företag har flera personas som de vill rikta sig till med sin marknadsföring. Försök inte att fånga in alla dessa samtidigt. Se till att ditt team gör prioriteringar utifrån företagsstrategi, möjligheter, konkurrens, lönsamhet och storleken på marknaden.
Det kan till och med vara vettigt att låna Geoffrey Moores metod för marknadssegmentering, vilket innebär att man använder sig av en modell med bowlingkäglor. Fokusera först på den första käglan och fastställ därefter personas två och tre som målgrupp. Om du lyckas med att träffa den persona som kan omvandlas till en lead blir det enklare att träffa den andra och tredje. Med den här modellen kan du planera upp till 10 personas och marknadssegment. Det bör räcka för vilken organisation som helst.

Innehåll i rätt sammanhang

För att innehållet ska kunna konvertera besökare till leads måste det levereras i ett sammanhang. Här följer ett exempel. Om jag diskuterar SEO i en bloggartikel och sedan ger dig ett erbjudande om att ladda ner en e-bok om e-postmarknadsföring, har jag gett dig innehåll utan sammanhang. Om jag i samma artikel erbjuder dig ett whitepaper om hur du får din webbplats att ranka bättre i sökningar blir det mer meningsfullt för läsaren eller besökaren och dina konverteringssiffror kommer öka.

Du måste också tänka på din webbplats när det kommer till frågor som dina potentiella kunder vanligtvis ställer under säljprocessen. Vi har upptäckt (och forskningen bekräftar detta) att potentiella kunder vill ha svar på helt andra frågor i medvetenhetsfasen än de gör i övervägande- och beslutsfattandefasen. Du bör redan ha funderat på vilka sidor du ska ha för varje skede, och texterna på dessa sidor bör hjälpa till att besvara dina besökares frågor, men med hjälp av innehåll och erbjudanden kan du gå mer på djupet och tillhandahålla ännu mer information.

Och återigen, om du gör detta på ett bra sätt kommer du se radikala förbättringar av konverteringsfrekvensen och antalet leads som flödar in i alla skeden av säljtratten och kundresan.

Strategi för konvertering är en veckovis aktivitet om du vill öka antalet leads

Tiden är för länge sedan förbi då man skapade sin webbplats och sedan inte behövde fundera mycket mer på den under de kommande tre, fyra åren. Du måste betrakta din webbplats som en tillgång för ditt företag och du måste vårda den varje vecka. Du måste budgetera för veckovis optimering och planera för att avsätta bra, webbsmarta resurser för att ständigt uppgradera, uppdatera och optimera din webbplats så att den ger bättre resultat för varje månad som går.

Sätt upp mål

När vi ändå pratar om resultat kan vi passa på att sätta upp lite mål. Det som går att mäta får man ofta gjort. Börja med att fastställa några kvantitativa mätvärden för din webbplats. Hur många besökare behöver du varje månad? Vilken konverteringsgrad vill du ha för hela webbplatsen? Hur många leads behöver du? Hur många leads högst upp i tratten, mitt i tratten och längst ner i tratten behöver du?

Vilken bounce rate, eller avvisningsfrekvens, bör du ha? Här kan du få lite vägledning: de flesta webbplatser har en avvisningsfrekvens på omkring 50 % och de har en konverteringsfrekvens på mellan 1 % och 3 % för på webbplatsens alla sidor. Du behöver sätta upp mål för specifika landningssidor, erbjudanden, formulär och call-to-action-knappar. Webbsidan har fullt med inslag som måste fungera effektivt. Sätt upp dessa förväntningar på förhand och arbeta sedan flitigt för att nå eller till och med överträffa dina mål.

Det är lätt att skapa en webbplats. Men det är svårt att bygga upp en som lockar leads till din säljtratt. Det är en av anledningarna till att du inte bör ha en webbplats som kostar dig tiotusentals kronor. Och det är också en av anledningarna till att du inte bör anlita grannens son eller den lokala butiken på andra sidan gatan för att utforma din webbplats.

Om du vill ha en webbplats som genererar leads är detta det enda sättet att få den. Din webbplats måste anpassas till företagets övergripande mål och strategiska inriktning. Läs mer om hur du kan optimera din inbound marketing här.

Lycka till!

konvertera leads
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap