Skip to main content
Marketing automation-system

Med så många alternativ att välja mellan kan det vara svårt att veta vilket marketing automation-system som är det bästa valet.

Det finns inte heller någon plattform som passar alla företag. Funktioner som sparar tid och ökar produktiviteten hos vissa team kan ha en motsatt effekt för andra. Behoven skiljer sig mellan olika företag och därför är det absolut nödvändigt att välja rätt – men också skrämmande.
Här på Buzzlemedia är vi mycket stolta över att kunna hjälpa våra kunder integrera teknik som är rätt för deras specifika behov: För att lyckas med det ställer vi många frågor under vår intensiva bedömningsprocess.

Vilka frågor behöver besvaras för att kunna välja rätt marketing automation-system?

Vi svarar på det längre ner men innan vi fördjupar oss i ämnet ska vi först ta en titt på definitionen av marketing automation och utforska vad den gör bäst. Därefter kommer vi att vara bättre rustade för att börja ställa de tuffa frågorna som hjälper våra kunder identifiera och välja den bästa tekniken för sina företag.

Vad är Marketing Automation?

Det är fortfarande många som tror att marketing automation bara är ett buzzword för e-postmarknadsföring, så är det inte. Dagens verktyg är mycket mer omfattande, de möjliggör för sina användare att genomföra sina marknadsföringsaktiviteter över olika kommunikationskanaler, skapa automatiserade arbetsflöden och rapportera sina resultat från en enda plats.

Marketing automation är en mjukvarulösning som sparar tid och resurser genom automatisera manuella marknadsförings- och försäljningsprocesser.
Rätt plattform för automatiserad marknadsföring kan attrahera prospekts, konvertera leads och förvärva kunder genom att bygga och hantera datadrivna kampanjer inom plattformen.

Bra system automatiserar inte bara marknadsföringen utan integreras också med företagets webbplats, sociala medier, annonsplattformar, CRM etc. Användarna kan samla in mer kvalitativa data som kan analyseras. Med bättre insikter och beslutsunderlag kan marknadsförare skapa effektivare kampanjer som genererar högre avkastning.

Fördelarna med marketing automation

Marketing automation (MA) kan ge en bredd av fördelar för sina användare – allt beror på hur det används. Här är några fördelar med att använda marketing automation-system.

  • En produktivitetsökning: Marketing automation-system effektiviserar marknadsavdelningens aktiviteter. Med ett väl implementerat och integrerat automatiseringssystem försvinner det repetitiva och tidskrävande arbetet med att bygga kundlistor manuellt, överlämna leads till säljare, e-postmallar och mer.
  • En ökning av kvalificerade leads: När det blir lättare att hantera webbplatsen, skapa konverteringsvägar och snabbt analysera resultat leder det till en naturlig ökning av antalet kvalificerade leads. Marketing automation-system betyder inte automatiskt fler leads, de har de viktiga komponenterna som krävs för att hjälpa marknadsföringsteam att kvalificerade leads bättre.
    Spårningsfunktionerna i systemen gör det möjligt att bättre förstå hur leads interagerar med företagets webbplats, innehåll och kommunikation. Informationen kan ge viktiga insikter i leadbeteende och en bredare förståelse än bara öppnings- och klickfrekvenser.
  • Orientera försäljnings- och marknadsföringsteam: Dålig kommunikation mellan marknads- och säljteam kan ha förödande konsekvenser. Marketing automation-system kan hjälpa till att bygga broar genom att engagera säljare i processen med att generera och hantera nya leads, poängsättning för att bättre kommunicera vad som kännetecknar kvalificerade leads och rapporteringsfunktioner som belyser tillväxten med riktiga siffror.
  • Rapportering: Alla vill se stor avkastning på sina marknadsföringsinvesteringar, särskilt chefer på C-nivå. Det fina med många marketing automation-system är att de kommer med inbyggd rapportering som kan spåra avkastningen på varje marknadsföringsinsats. Att bevisa marknadsföringens monetära värde blir ett minne blott när marknadsförare kan visa exakt vilka aktiviteter som skapar intäkter för organisationen.

Hitta rätt marketing automation-system

För att dra nytta av fördelarna med marketing automation är det viktigt att välja det system som möter företagets befintliga behov och struktur. När vi gör bedömningar för våra kunder undersöker vi varje liten detalj som kan ligga till grund för beslutet. Det finns mer än 5000 marknadsföringssystem på marknaden idag. Så det är inte konstigt om det känns som att leta efter nålen i höstacken. Här är några frågor vi brukar ställa för att göra höstacken mindre (eller nålen större):

  • Hur ser affärsprocessen ut? Detta kan vara kundresan, vad som kvalificerar ett lead, lagar och komplexiteten i digitala marknadsföringskampanjer. Att förstå hur processen ser ut hjälper oss att avgöra hur sofistikerat marketing automation-systemet ska vara.
  • Behöver data integreras från andra system? Vårt motto på Buzzlemedia är att allt kan integreras – det är bara en fråga om hur. Att identifiera vilka andra system som verksamheten använder idag hjälper till att avsevärt begränsa alternativen.
  • Hur kommunicerar sälj- och marknadsavdelningen? Försäljnings- och marknadsföringsavdelningar som inte är orienterade kring samma budskap eller mål uppnår inte sin fulla potential. Just den här frågan är i många företag en underliggande och ofta oidentifierad orsak till att företag inte klarar sina budgetar. Företag som har tydliga riktlinjer för hur de vill att avdelningarna ska samarbeta har lättare för att hitta rätt system för dem.
  • Vilka roller ska tilldelas? Med sälj- och marknadsföringsdata som bor på samma plats är det viktigt att skilja på vem som ska kunna komma åt vad. Får försäljningsavdelningen komma åt marknadsföringsfiler? Ska marknadsföringsteamet kunna se säljkorrespondens? Att implementera flera säkerhetslager är en viktig komponent i ett marketing automation-system.

Vi skrapar bara på ytan med dessa exempel – en fullfjädrad bedömning tar ett mycket djupare dyk.

Redo för din bedömning?

Är du osäker på hur du väljer rätt system? Vi gör jobbet åt dig. Vårt team av experter kan göra utvärderingar, implementera marketing automation-system, integrera din befintliga teknikstack med mera.

Vänta inte! Ta kontakt idag.

Marketing automation-system
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap