Skip to main content
Marknadsstrategi & Marknadsplan

Marknadsföringsplaner. Strategier. Visioner.

Dessa ord tenderar både marknadsförare och chefer att slänga sig med slumpvis. Problemet är att det inte alltid är tydligt hur en marknadsföringsstrategi eller plan ska se ut och vilket syfte respektive tjänar.

Buzzlemedia älskar att ta itu med frågor som alla tänker men ingen ställer. Således vill vi klargöra skillnaderna mellan en marknadsföringsstrategi och en marknadsföringsplan, vad var och en innehåller samt ge några råd som väcker liv i båda.

Vad är en marknadsföringsstrategi?

En marknadsföringsstrategi är ett dokument som svarar på de stora frågorna – vad du erbjuder, vem din målgrupp är, vad ditt företag står för, varumärkesriktlinjer, vilken nisch eller bransch och vilka dina främsta konkurrenter är. Den kan innehålla mer eller mindre information än så, men syftet är att utgöra en slags fyr som hjälper dig att fokusera din marknadsföring på den större bilden.

Marknadsstrategier är alltid förankrade i dina övergripande affärsmål. Om ditt företag behöver öka intäkterna med 25% bör din marknadsföringsstrategi förklara hur marknadsföring kommer att hjälpa dig att uppnå målet.

När du skriver en marknadsföringsstrategi ska du absolut inte gå in på specifika marknadsföringstaktiker. Det kommer senare och ofta behöver du ha din marknadsföringsprocess klar så att du vet vilka resurser som finns tillgängliga.

Vad är en marknadsföringsplan?

Din marknadsföringsplan baseras på din marknadsföringsstrategi och fördjupar sig i detaljerna – vilka kanaler och taktiker du använder, vilket segment av målgruppen du riktar dig till, när initiativ inträffar och hur du ska mäta framgångarna.

Jämfört med marknadsföringsstrategin handlar din marknadsplan snarare om vilka taktiker, kampanjer och initiativ du kommer att köra under en viss tid. Marknadsplaner kan sträcka sig från tre månader till ett år och bör förbli halvflexibla i det fall att marknadsföringen behöver ändra prioriteringar.

Marknadsföringsstrategi kontra marknadsföringsplan

För att visualisera detta har vi illustrerat en modell som förklarar kärnskillnaderna mellan en marknadsföringsstrategi och en marknadsföringsplan.

Marknadsplan - Marknadsstrategi

Vår erfarenhet är att marknadsföringsstrategin inte förändras lika mycket som en marknadsföringsplan. Om så skulle vara fallet, är det nästan omöjligt att få en verklig ruljangs eller mäta effekten av marknadsföringen på verksamheten. Som sagt kommer du förmodligen att behöva se över din marknadsföringsstrategi varje år, till skillnad från marknadsplanen som behöver ses över mer regelbundet.

Vid det här laget kanske du tänker ”det verkar som mycket jobb.” Det är därför strategier och planer ofta delas upp i mindre delar inom marknadsföring, såsom innehåll, kundförvärv, kundbevarande och mer. Låt oss titta på ett exempel.

Ett exempel: Content Marketing

De flesta marknadsförare känner till vad inbound marketing och content marketing är, så låt oss använda det som ett exempel. Som tidigare nämnt, adresserar strategier problem på hög nivå medan planer visar hur en aktivitet ska utföras.

Strategi för innehållsmarknadsföring

I detta fall bör din innehållsmarknadsstrategi besvara de stora frågorna som diskuterats ovan. Frågor som:

  • Vem ska vi skriva till?
  • Hur kommer innehållsmarknadsföringen att stödja våra affärsmål?
  • Hur mycket pengar kan vi spendera på att skapa innehåll?
  • Vilka är våra innehållskonkurrenter?
  • Vilken ton vill vi använda i vårt innehåll?

Rollen som strategin inom innehållsmarknadsföring har, är inte att peka på varje enskilt ämne du ska skriva om eller vad dina specifika KPI:er för det kommande året kommer att bli. Istället är det tänkt att ge ett sammanhang till varför du investerar i innehållsmarknadsföring, vem du riktar dig mot, vilket innehållsmedium du i allmänhet ska använda och mer.

Plan för innehållsmarknadsföring

När du har formulerat din strategi bör du skapa en innehållsplan som förklarar hur du kommer att attackera strategin. Det är här du kommer att dokumentera mål för din innehållsmarknadsföring, KPI: er, vilka resurser du planerar att använda, när du planerar att använda dem, vem som kommer att involveras i processen, hur du kommer att marknadsföra allt innehåll och mer.

Det finns fler planer för innehållsmarknadsföring än en redaktionskalender, men din redaktionskalender är en enorm del av din plan. Den berättar vilka ämnen ditt innehåll tar upp, var det publiceras, när det publiceras, vilka kanaler du kommer att marknadsföra det genom och vilka mål det borde uppnå.

Tips för att skapa en fantastisk marknadsföringsstrategi och marknadsföringsplan

Oavsett om du fokuserar på den övergripande strategin eller de fina detaljerna, finns det några saker du måste tänka på som hjälper till att producera något av verkligt värde för din verksamhet.

Tips 1: Dokumentera din plan / strategi

Det låter uppenbart, men är oerhört viktigt. Marknadsförare som dokumenterar sina strategier är 538% mer benägna att rapportera framgång, än de som inte gör det. Skriv ner din plan. Även om du inte tror att den är 100% korrekt.

Som marknadsförare vill vi vanligtvis se till att allt är helt rätt, vilket ofta har motsatt effekt – vi blir förlamade. Du kan alltid gå tillbaka och justera din plan eller strategi vid behov, men du måste börja med att ha en faktiskt plan eller strategi. Dessutom, utan en dokumenterad framtidsvision är det mycket svårare att få med dina medarbetare vilket kan följas av felkommunikation.

Tips 2: Samarbeta med andra

Du behöver inte göra allt ensam. Du borde inte heller göra det. Även om du är den enda personen i din marknadsavdelning kan du be dina marknadsföringsvänner på andra företag om lite insikt. Om alla dina vänner arbetar inom försäljning kan du istället få andra perspektiv från medarbetare på olika avdelningar. De kanske inte ger dig de bästa ”marknadsföringsidéerna”  men de kan ställa bra frågor och visa sig vara ett bra bollplank.

Det finns massor av positiva effekter när det kommer till att samarbeta med andra, såsom att få nya perspektiv, överväga andra sätt att lösa problemet, få feedback och effektiviteten som följer att fråga andra som kan ha gjort något liknande tidigare.

Tips 3: Gör det tydligt och realistiskt.

Det är inga konstigheter att ha ambitiösa mål. Men om du skapar en marknadsföringsplan eller strategi vars utförande kräver 10 personer medan du endast har två praktikanter, är det inte så bra. Det kommer bara att sluta med att ni har massor av idéer men ingen aning om vilka ni ska arbeta med.

En klok person sa en gång: ”Kärnan i strategin är att välja vad man inte ska göra.” Gör ditt bästa för att måla upp en tydlig bild som är baserad i verkligheten.

Låt inte de läskiga marknadsföringsstrategierna skrämma dig

För att spela på ännu fler klichéer, ”En resa på tusen mil börjar med ett enda steg.” Gör ditt bästa för att undvika förlamning och istället tackla din strategi eller planera ett steg i taget.

Om du inte tycker att det är viktigt att dokumentera din marknadsföringsplan eller strategi, kom ihåg: marknadsförare som dokumenterar sin strategi är 538% (!) mer benägna att rapportera framgång än de som inte gör det.

Marknadsstrategi & Marknadsplan
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap