Skip to main content
On-page SEO

On-page SEO är viktigt för att driva organisk trafik till en webbplats och organisk trafik från sökmotorer är utan tvekan den viktigaste källan som en webbplats kan få trafik ifrån.

Sökmotoroptimering (SEO) används för att förbättra hur webbsidor rankar på sökmotorernas resultatsidor (SERP). En effektiv SEO-strategi omfattar både strategier på och utanför webbplatsen. Strategier utanför webbplatsen, eller off-page SEO, fokuserar på att bygga upp en portfölj med länkar, medan strategier på webbplatsen, så kallad on-page SEO, fokuserar på att optimera mer tekniska SEO-inslag, som metataggar och sökord.

I den här guiden tar vi upp varför kvalitetsinnehåll på sidan är viktigt både för din målgrupp och för sökmotorerna. Vi går också igenom några viktiga faktorer för on-page SEO som kan hjälpa till att förbättra din rankning:

 • Vad är On-Page SEO och Off-Page SEO?
 • Varför är det viktigt med On-Page SEO?
 • Hur gör du för att optimera din On-Page SEO?
 • Du måste inte vara SEO-expert för att förbättra din On-Page SEO

Vad är On-Page och Off-Page SEO?

Både on-page SEO och off-page SEO fungerar tillsammans för att bygga upp en webbplats anseende och rankning på SERP. När du jämför dessa tillvägagångssätt, kan du se hur de två strategierna kompletterar varandra på ett snyggt sätt för att bygga upp en solid webbsida som användarna lätt hittar till.

Vad är On-Page SEO?

On-page SEO, även benämnd on-site SEO, är en metod för att optimera innehållet på en sida (både det skrivna ordet och HTML-källkoden) för att göra den så enkel som möjligt att hitta.
Du behöver göra det lätt för Google, Bing och andra sökmotorer att förstå det material du har på sidan, så att de ska kunna matcha det med relevanta sökfrågor. Det en on-page SEO-strategi främst gör, är att ordna innehållet på sidan så att de sökmotorer som går igenom materialet vet vad de letar efter och kan klassificera sidan på rätt sätt.

Vad är Off-Page SEO?

Off-page SEO handlar om SEO-åtgärder som ligger utanför din webbplats och påverkar hur väl dina sida syns på nätet. Sökmotorerna vill veta att de sidor de skickar till användarna är pålitliga.
För att bättre bedöma en sidas tillförlitlighet tar sökmotorernas algoritmer hänsyn till webbplatsens anseende i förhållande till resten av det digitala ekosystemet, däribland eventuella bakåtlänkar som anger sidan som en resurs.

En av de vanligaste strategierna för off-page optimering är att bygga upp länkar. Genom att andra seriösa webbplatser länkar tillbaka till din sida kan du visa sökmotorerna att din sida är väl ansedd av andra.

SEO-test – Hur mår din sajt? Gör en snabb analys med vårt gratis SEO-test

Varför är On-Page SEO viktigt?

Det finns för närvarande över en miljard webbplatser på nätet, vilket innebär att sökmotorernas algoritmer måste sortera bland enorma mängder data för att ordna webbinnehållet och förse användarna med det innehåll som passar dem bäst.

Med högkvalitativ on-page-optimering hjälper du sökmotorerna att knyta ditt innehåll till den sökfråga eller det sökord som du försöker rankas för.

Google uppdaterar regelbundet sin algoritm och förbättrar därmed sin förmåga att inte bara förstå avsikten bakom användarnas sökningar, utan även webbplatserna och de upplevelser de tillhandahåller dem som klickar.

Google har till exempel gjort uppdateringar för att upptäcka och bestraffa duplicerat innehåll, uppmuntra webbplatser att vara mobilanpassade och betona vikten av användarupplevelsen, vilket visar att Googles ständigt försöker förbättra sig.

Hur du optimerar din On-Page SEO

Det krävs vissa strategier för att optimera för både sökmotoralgoritmer och användare. Nedan går vi igenom vad du behöver veta för att kunna förbättra din on-page SEO:

Steg 1: Förstå Googles kriterier

Innan du kan börja förbättra din on-page SEO måste du förstå hur Google-sökningar fungerar, särskilt algoritmen. Den gigantiska sökmotorn fokuserar på många delar för att avgöra vilket innehåll som lämpar sig bäst för den användare som gör en sökning:

 • Den tar hänsyn till den övergripande upplevelsen som personen får när den först kommer in på sidan. I och med uppdateringen Core Web Vitals lägger Google särskilt stor vikt vid det första intrycket av webbplatsen, t.ex. hastigheten på sidan och hur snabbt besökare kan interagera med den.
 • Google granskar själva innehållet noga. De vill se vilket innehåll som är relevant för sökfrågan, vilket innebär att de studerar de sökord och fraser som används i materialet.
 • Sökmotorn vill se i vilken mån människor engagerar sig i innehållet. Klickar de sig bort från sidan direkt? Tar de tid på sig att se sig om sig på sidan? Med hjälp av detta kan de se om de som hamnar på sidan tycker den är användbar eller inte.
 • Sist men inte minst vill Google ha högkvalitativt innehåll som är tillförlitligt och trovärdigt. Google vill alltså se auktoritativt material.

Med rätt verktyg och strategier för on-page SEO kan du uppfylla fler av Googles kriterier och förbättra din plats i rankningen på SERP. Vår On page SEO-checker hjälper dig med specifika tekniska redigeringar, till exempel lämpliga taggar för titlar och att det inte förekommer duplicerat innehåll.

Steg 2: Använd ditt viktigaste sökord i första stycket

Genom att använda ditt viktigaste sökord i första stycket kan du klargöra ditt syfte och ämne redan från början. Kom ihåg att sökmotorns algoritm letar efter sökord och termer för att få kännedom om ditt innehåll och vilken typ av information det rymmer.
Med ett centralt placerat sökord i första stycket ser du till att det framgår vad du vill med din text. När du bygger upp innehållet, börja med att ta med semantiska sökord och/eller synonymer som har ett starkt samband med det centrala sökordet och det som Google vill se.
Gör sökordsanalyser och hjälp sökmotorerna att ta reda på vilka ord som är viktiga för branschen. Sökordstätheten i materialet bör kännas naturlig så att innehållet flyter smidigt.

Steg 3: Linda in rubriker och underrubriker i H1- och H2-taggar.

H1- och H2-taggar hjälper sökmotorspindlarna att uppmärksamma sidans titel och den struktur som du har skapat i ditt innehåll. Därmed blir översikten av innehållet tydlig för algoritmen så att den förstår hur du har ordnat din text.

Rubriken och underrubrikerna ger också viktiga ledtrådar om vilket material som ingår i styckena under varje rubrik och underlättar därmed för sökmotorn att upptäcka relevant information om ditt material.
Kom ihåg att Google också vill se innehåll som ger en positiv användarupplevelse. Innehåll som liknar en gigantisk vägg av text kan vara besvärligt att läsa. Med en tydlig struktur visar du att innehållet är lättläst och gör det enkelt för läsarna att hitta de delar som är viktigast för dem och den fråga de sökt på.

En tydlig struktur med H1- och H2-taggar (även H3-taggar) är tilltalande för både sökmotorer och användare.

Steg 4: Prioritera möjligheter till utgående och interna länkar.

Med hjälp av länkar kan du visa Google vilket samband ditt material har med din sida och den större delen av det digitala ekosystemet. Länkar till externa källor kallas utgående länkar.
Innehållsskapare använder sig ofta av sådana länkar för att ge ytterligare information om ett ämne eller för att tillhandahålla en auktoritativ källa för något de just sagt. Eftersom de här länkarna kan ge din sida ökad auktoritet och förbättra upplevelsen för användare som är intresserade av ett visst ämne lönar det sig att ta med dem i sin marknadsföringsstrategi.

Intern länkning innebär däremot att du länkar till innehåll på din egen webbplats. Om du berör ett visst ämne där du har annat innehåll som går djupare in på det, kan du dra nytta av en intern länk. Tack vare länken blir det lättare för sökare att stanna kvar på din webbsida eftersom de kanske klickar på länken och fortsätter att utforska sidan – vilket minskar antal besökare som lämnar sidan. Dessutom gynnas varumärkeskännedomen.
Sådana länkar ger också information till Google om hur din webbplats är uppbyggnad. Google kan se hur innehållet på webbplatsen hänger ihop och hur djupt innehållet går i vissa ämnen, något som ytterligare kan öka din auktoritet.

Steg 5: Optimera webbadresser

Även uppbyggnaden av sidans URL ger värdefulla fördelar vad gäller SEO. När du skapar en webbadress som innefattar viktiga sökord blir det ännu tydligare vilket ämne som sidan täcker.
Både sökmotorer och användare kan se på webbadressen och känna sig säkra när det gäller ämnet för en viss sida. Detta kan få användarna att klicka sig vidare till det aktuella sökresultatet och öka trafiken till din sida.

Steg 6: Optimera taggar för titlar

Titeltaggen syns i resultatlistan för sökningen nedanför webbadressen men ovanför metabeskrivningen.
Titeltaggen ger användare som tittar på resultatsidan information om sidans innehåll. Användarna ser på titeln för att bättre kunna avgöra om ditt innehåll passar för det de sökt på. En stark titeltagg med viktiga sökord kan därför leda till fler klick och ökad trafik.

Steg 7: Lägg till och förbättra metabeskrivningar

Metabeskrivningen eller metataggen är den korta beskrivning som finns under sidans webbadress och titel i SERP när din webbplats kommer upp bland sökresultaten. Beskrivningen ger ytterligare information om vilket innehåll du har på sidan. När sökorden i din beskrivning stämmer väl överens med de sökningar som just den här användaren gör, förstår de att det finns relevant information för dem på din sida.
Tänk på metabeskrivningen som en möjlighet att marknadsföra din sida för användaren. Gör materialet handlingskraftigt och uppmuntra dem till att klicka på din sida.

Steg 8: Revidera och skriv SEO-innehåll på sidan

Googles algoritm är inte statisk utan ändras regelbundet för att bättre återspegla användarnas syfte med sina sökningar och för nya sökmetoder som röstsökning. Eftersom algoritmen förändras måste företag också vara beredda att med jämna mellanrum ändra sina SEO-metoder för att anpassa sig till de här behoven.

Se regelbundet över ditt tidigare innehåll och försök komma fram till hur du kan förbättra det. Om du använder dig av en on-page SEO-checker kan du också lättare gå igenom listan med information och se till att du har med vad som är viktigt.
Tänk dock på att även om algoritmen ändras så förändras inte målet att tillhandahålla kvalitetsinnehåll till användarna.

Steg 9: Lägg till och optimera bilder

Kunder tycker om bilder och reagerar genom att bli mer engagerade. Fokusera på att lägga till bilder som höjer ditt innehåll, inklusive sådana bilder som du själv kan skapa och som speglar det du tar upp på en viss sida.

Även bilderna du väljer bör vara optimerade. Detta innebär att du bör:

 • Se till att de laddas snabbt genom att du till exempel minskar filstorleken och tillämpar ”lazy loading”.
 • Skapa utmärkta alt-taggar som talar om för sökmotorn vad det är för bild så att Google kan se den som en värdefull innehållsdel på din webbsida. Alt-texten underlättar även för personer med synnedsättning som besöker webbsidan och ser till att de kan ta del av innehållet fullt ut.
 • Välja titlar och filnamn för dina bilder som avspeglar bilden och de nyckelord du vill ha med i innehållet.

Steg 10: Optimera för användarengagemang

Innehållet på din sida bör locka läsaren till att engagera sig mer. Du vill öka den tid de befinner sig på webbsidan och samtidigt se till att färre besökare lämnar sidan så fort de kommit dit. Detta talar om för Google att kunderna uppskattar ditt innehåll. Det lägger också grunden för en relation med just den här besökaren, som förhoppningsvis så småningom förvandlas till ett lead.
Du kan skapa innehåll som ökar engagemanget på din sida på följande sätt:

 • För att öka läsbarheten, använd tydliga rubriker som anger vilket ämne varje avsnitt av innehållet handlar om.
 • Använd punkter och listor för att göra materialet mer lättläst.
 • Ta med video i ditt innehåll.
 • Skapa lämpliga ”uppmaningar till handling” (CTA) som uppmuntrar användarna att klicka och få tillgång till låst innehåll.
 • Ha en ren och tydlig layout som inte distraherar användarna från innehållet.
 • Se till att ha snabb hastighet på sidan genom att följa bästa praxis för laddningstid.

SEO-test – Hur mår din sajt? Gör en snabb analys med vårt gratis SEO-test

Du måste inte vara SEO-expert för att förbättra din On-Page SEO

När det handlar om att bygga en stabil och effektiv webbsida som rankas högt i SERP måste du inte vara en teknisk begåvad SEO-expert som skriver din egen HTML-kod.
Genom att förstå det grundläggande konceptet för vad Googles algoritm vill ha och vad den anser är bra för användarna, kan du fatta bättre beslut för din webbsida och förbättra din plats i sökmotorerna.

Med med användbar utrustning, till exempel vår kostnadsfria SEO-analys, och rätta mätvärden kan du dessutom fortlöpande skapa nytt innehåll som är optimerat för både sökmotorerna och de personer som söker.

Förbättra din SEO med Buzzlemedia

Är du redo för professionell hjälp med din SEO?

Du kan nå oss online genom att fylla i ett kontaktformulär, eller så kan du ringa oss på 040-12 49 19

On-page SEO
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap