Skip to main content
SEO för B2B – mer än bara sökord

Du har säkert hört det förut: ”SEO för B2B är ineffektivt, för dyrt, konkurrensen är tuff och det genererar inga leads”. Denna artikel visar på motsatsen och att vi behöver se på SEO på ett helt nytt sätt.

För inte alltför längesedan var vikten av att ranka på plats 1 väldigt stor. Fokus låg på viktiga sökord, sökordsoptimerade blogg-artiklar på 300 ord skrevs och det var en stor seger om man lyckades. Nu, år 2020, har sökmotorerna förändrats och det är viktigt att B2B-företag förstår detta.

SEO för B2B-företag handlar inte längre om att ranka högt för olika sökord. Det handlar istället om att får ditt företag att optimera för att nå segmenten i din målgrupp för olika sökfraser beroende på var i kundresan de befinner sig och vilka problem de är ute efter att lösa. Således vill företag numera ranka för ett ämne istället för mycket specifika sökord samt synas på många sidor i sökmotorerna för en mängd olika sökfraser och inte att enbart titta på vilken plats i ranking de ligger på.

Många B2B företag har en traditionell syn och tillvägagångssätt när det kommer till att få leads. De nyttjar olika samarbetspartners, har en dedikerad säljkår, förlitar sig på word of mouth och tror att SEO har en mindre relevant roll i sin marknadsföring. Detta, trots att statistiken visar att 61% av B2B beslutsfattare börjar sin process med en enkel sökning på en sökmotor och att 71% inte ens tar en dialog med en säljansvarig utan att först ha gjort sin egen research.

SEO-test – Hur mår din sajt? Gör en snabb analys med vårt gratis SEO-test

Taktiken att ranka för att synas, premieras inte av Googles algoritm längre och att öka sin ranking för att få mer trafik är ”out of date”. En sådan approach, där du tittar på kvantitet istället för kvalité, är numera dömd att misslyckas. Låt oss ta ett exempel. Om en potentiell kund har en dialog med en samarbetspartner eller en av dina säljare och sedan gör en sökning, vad händer när de får fram meningslösa kommentarer från ett forum eller ytligt skrivna bloggartiklar? Ett sådant sökningsresultat ger inte känslan av att du har en dominans i ditt ämne eller i tjänsterna du erbjuder. Således kommer den potentiella kunden istället att vända sig till dina konkurrenter. Om du istället rankar med relevant och unikt content samt har artiklar som ger mervärde till kunden,  kommer den att se dig som ledande i branschen. Det är dags att äga och dominera sökresultaten på ditt ämne och verkligen visa att du är den ledande i branschen.

Här är de tre stegen man börjar med att följa:

 1. Ta tiden att lära känna din målgrupp. Vilka är dem? Vilka problem har dem och när behöver de hjälp?
 2. Svaren på dessa frågor är en skattkammare fylld med uppslag på infallsvinklar till mycket fint content marketing.
 3. Ge dem värde i form av nyttiga e-böcker att ladda ner, intressanta artiklar i din blogg och ett fint nyhetsbrev. Du får deras mail och cykeln börjar om på nytt.

Så, hur börjar ni rent strategiskt? Här kommer arbetsgången:

 • Sökordsanalys. Detta är kärnan i ett framgångsrikt SEO-arbete för B2B-företag. Men hur fungerar det idag? Det är inte nödvändigt att producera separat content som är optimerat för samma sökord. Börja med att brainstorma och utgå ifrån hur kunderna beskriver din tjänst eller produkt. Detta gör du genom att lyssna på kunderna och förstå vilka ämnen de är intresserade av. Även LinkedIn eller Facebookgrupper kan vara relevanta för att bilda sig en uppfattning. Vad pratar kunderna om och hur? Du kan även göra en sökning och se vilka resultat som kommer upp i sökfältet, eller se på relaterade sökningar som syns längst ner på första sidan. Använd t.ex. SERanking eller SEMrush för att se på hur du synd idag men även vilka sökord dina konkurrenter rankar för.
 • Det gäller att förstå och identifiera avsikten som ligger bakom de olika sökningarna. Avsikterna ger dig bra förutsättningar för att producera värdefullt content för dina kunder. Om du själv exempelvis gör en sökning på Google och ser att många av resultaten är guider eller sidor om info, kan du dra slutsatsen att avsikten bakom denna sökfras är att lära sig mer. Om det å andra sidan ger resultat som produktsidor, är detta sökord snarare kopplat till en senare fas i kundresan där nästa steg blir ett köp eller att ta in offerter.
 • Prioritera de sökord som du har identifierat. Dela in dem i t.ex. hur stor sökvolymen är och hur stor konkurrensen ser ut att vara. Är det för hög konkurrens kan det vara läge att vänta med just det sökordet.
 • Skapa kvalitativt content utifrån resultatet av din analys. Högre kvalité på ditt content gör det lättare för dig att ranka på sökord som har hög konkurrens. Att länka rätt, både off-page och on-page, genom att ha länkar in till din sajt och emellan ditt content boostar din ranking kring ämnet.
 • Nästa steg blir att identifiera vilket content som genererar trafik och vilket content som genererar leads och försäljning. Här gäller det att bygga upp ett förtroende och bra relationer med dina potentiella kunder. Ett exempel är att bygga ett kluster av artiklar för ett ämne som är relevant för besökarna och länka mellan dessa artiklar. Whitepapers och checklistor är bra content för att skapa mervärde. Få in email adresser och börja bygga en pipeline. One-size-fits all content som är brett och generellt skrivet fungerar ej längre, du ska utbilda dina potentiella kunder i specifika kategorier i ditt ämne.
 • Sista steget, som faktiskt också kan vara ditt första steg, är att dela in din målgrupp i buyer personas. En persona är generella och påhittade kunder som ska matcha dina idealkunder. Dessa personas skapar du utifrån insikter du redan har eller mer ingående ifrån marknadsundersökningar, formulär, anteckningar i ditt CRM eller säljteamets feedback av dina nuvarande kunder. Skapa inte för många, utan håll det enkelt. Börja med två till tre stycken. Dessa personas skapas vidare utifrån vad de har för sorts bakgrund (karriär, utbildning och roll), demografiska fakta så som kön, ålder, inkomst samt mer kvalitativa mjuka värden så som beteende och hur de kommunicerar. Du ska också identifiera vilka mål och utmaningar de står inför så att du kan svara på frågan: vad kan vi på vårt bolag hjälpa denna persona med? Sen skapar du fiktiva citat på invändningar, deras mål och utmaningar t ex: “det har tidigare varit svårt att implementera ny teknik i vårt bolag” eller “jag har inte tid och det är svårt att utbilda de anställda i ny teknik”. När detta är på plats bör du dubbelkolla ditt marknadsbudskap och hur det kommuniceras utåt. Du kan även skapa en kort “elevator pitch” som kan tänkas tilltala din persona.

SEO-test – Hur mår din sajt? Gör en snabb analys med vårt gratis SEO-test

För att summera vad SEO för B2B-företag innebär:

 • Ta tiden att lära känna din målgrupp och de olika personas som finns i den.
 • Skapa content som svarar på frågor som de olika personas kan tänkas vilja få svar på.
 • Ge dem mer kvalitet i form av nedladdningsbart content och samla in deras mail i syfte att skapa leads till din säljpipe.
SEO för B2B – mer än bara sökord
Peder Grönvall

Författare Peder Grönvall

Fler inlägg av Peder Grönvall
Share via
Copy link
Powered by Social Snap