Skip to main content
Ansvar i marknadsföringsteam

Om du inte ser de framsteg som du hoppades på 2021 är du inte ensam. Efter ett tufft 2020 har landet inte fullt återhämtat sig än, men vi kan numera se ljuset i tunneln. Enligt Svenskt Näringslivs nya konjunkturprognos kommer BNP att växa med 4,3, 3,6 och 2,2 procent under åren 2021, 2022 och 2023. Ekonomin är nu inne i en tydlig återhämtning efter pandemin.

Det är bättre, men det är inte perfekt.

Enligt Svenskt Näringsliv är det stora problemet för den svenska ekonomin arbetsmarknaden. Vi menar att förutom rekrytering, är marknadsföring nyckeln till återhämtning och även om ditt företag har återhämtat sig bra är det nyckeln till fortsatt tillväxt. Om ditt marknadsföringsteam inte får jobbet gjort blir det svårt att komma till nästa nivå.

Så här kan du komma igång med marknadsföringen utan att behöva göra om ditt team.

Skapa ansvar och ägarskap i ditt marknadsföringsteam

En fråga som ditt marknadsföringsteam kan ställas inför är brist på frihet. Det kan låta dumt, men under många omständigheter är marknadsföring helt beroende av andra intressen. De kan till exempel i första hand användas som en leveransenhet – få order ”högre uppifrån”, vad som behöver skapas, får en tidsfrist och en punktlista med krav på hur slutprodukten måste se ut.

Det är inte riktigt marknadsföring.

Så om det är fel, vad är rätt? Hur bryter du dessa vanor och bygger en känsla av självtillit och ägarskap inom ditt marknadsföringsteam?

Undvik ”helikopterledarskap”

Det snabbaste sättet att tillintetgöra teamets känsla för ansvar och ägarskap är att sväva över dem och kräva att godkänna allt innan det tillåts skickas ut. Det betyder inte att processen är oviktigt, utan att om du har anställt personal för att skriva, designa och strategisera så bör du lita på att de gör sitt jobb. Om de inte kan göra det eller om de har fel position, fixa det problemet snarare än att förlita dig på en micromanagementstrategi.
Det enda sättet att öka ansvarskänslan är att främja en känsla av frihet och det enda sättet att göra det är att tillåta det.

Bygg en marknadsföringsstrategi som alla förstår

Självständighet är bra, men det betyder inte självledarskap för alla. Den typen av arbetsmiljö kan fungera i vissa branscher men för de flesta är det viktigt att ge viss vägledning, särskilt när det gäller mål och roller.

Vad försöker marknadsföringsteamet uppnå? Vem är tillgänglig för att nå dessa mål och under vilka omständigheter är de tillgängliga? Om ledningsgruppen har som mål att öka intäkterna med 3% påverkar det vilken riktning marknad tar och vad som ska uppnås.

Marknadsföringsstrategin behöver inte ledas av en VD eller ens en marknadschef. En marknadskoordinator eller liknande roll kan ta ledningen. Men stödet från dem som leder den övergripande strategin för verksamheten som helhet är avgörande.

Vad ska marknadsföringsteamet äga?

Om ditt mål är att bygga en känsla av ägande inom ditt marknadsföringsteam, är det viktigt att ge dina anställda något att äga. Försäljning och marknadsföring är två delar av samma mynt – ett intäktsbyggande team. Ingen av dem bör vara underordnad den andra. De borde snarare arbeta tillsammans för att uppnå samma mål. Det finns mycket mer i marknadsföring än att bara svara på RFPs (offertförfrågan) och skapa de leads som säljteamet begär.

Lite ägarskap över pipelinen

Här är ett bra exempel på var sälj- och marknadsavdelningen ska ha ett nära samarbete. När en potentiell kund har gått in i din pipeline kommer sälj förmodligen att ta ledningen. Men det finns sätt som marknad kan spela en roll även i den processen.

För det första, varifrån kommer dessa prospekt? Vissa kommer från rekommendationer från dina andra kunder, vissa kommer från personliga nätverk av personer inom din organisation. Men vissa kommer att vara rent marknadsföringsgenererade leads. Även de leads som kommer från andra källor kommer, om du gör det rätt, att påverkas av er marknadsföring. En av de saker du gör med marknadsföring är att bygga varumärkesmedvetenhet och stark marknadsföring innebär att när en av dina kollegor berättar för en vän om ditt företag, bör de (förhoppningsvis) redan ha en stark positiv koppling till dig. Vilket naturligtvis hjälper.

Dessutom kan marknadsföring hjälpa till att flytta prospekt längs pipelinen. Ett av de viktigaste sätten som detta fungerar är marketing automation, som i princip innefattar att när någon har konverterat stärker du deras kontakt med dig genom att planera och automatisera ytterligare beröringspunkter för dem att interagera med dig. Det är inte magi, det är bara det att ju fler gånger en potentiell kund interagerar med ditt varumärke, desto mer sannolikt är det att de vill fortsätta interagera med det.

Så även om marknadsföringsteamet inte kommer att ha full kontroll över pipelinens framgång eller misslyckande, bör den spela en roll och det borde vara en viktig roll.

Arbeta för att upplysa specifika affärsmål

Ibland kan det kännas som att marknadsföringen är skild från resten av verksamheten. Även när du är en del av ett marknadsföringsteam på en marknadsföringsbyrå, gör du inte riktigt samma typ av arbete som alla andra. När den separationen börjar visa sig kan det vara lätt att försvinna in i sin egen lilla värld och fokusera på de saker en själv vill göra, snarare än verksamhetens mål som helhet.

Marknadsföring är dock bara riktigt framgångsrikt när det hjälper till att driva verksamheten mot att uppnå sina strategiska mål. I slutändan bryr sig ledningen mest om hur mycket marknadsföringen hjälper till att driva intäkter till organisationen. KPI:er som webbplatstrafik är ett medel för detta ändamål, inte destinationen. Bli inte så insvept i dina egna interna nyckeltal att du fokuserar uteslutande på dem snarare än det verkliga målet: att driva vinster för verksamheten som helhet.

Definiera och hantera verksamhetens varumärke

Varumärket är i själva verket centrum för allt när det kommer till marknadsföring. Det måste representera vad som är sant om ditt företag, dess hjärta och själ. Det är ganska viktigt och det behövs personal för att bygga, försvara och bevara det. Vem är bättre lämpad än marknadsföringsteamet?

I vissa fall kan större varumärkesprojekt som en omprofilering kräva lite hjälp utifrån. Den hjälpen kan komma från andra delar av ditt företag eller så kan det innebära externa marknadsförare, till exempel en marknadsföringskonsult eller byrå, för att ge ett nytt perspektiv. Men ditt varumärkes ägare bör vara ditt marknadsföringsteam. De får påverka varumärkesbesluten eftersom ingen på planeten borde känna till varumärket bättre än dem.

Orientera marknad- och säljavdelningen mot samma budskap

Eftersom dina försäljnings- och marknadsföringsteam är två delar av en helhet betyder det att de olika halvorna av din intäktsbyggande apparat måste vara på samma sida. Om ett lead kommer in via marknadsföringskanaler men hör ett helt annat budskap när de överlämnas till en säljare, kommer det att vara förvirrande. Budskapet måste anpassas från första gången en potentiell kund möter ditt varumärke hela vägen fram tills affären är stängd.

Båda sidor bör hjälpa till att skapa dessa meddelanden. Som sagt bör marknad vara experter på varumärket och förstå hur alla delar passar ihop för att skapa en sammanhängande helhet. Sälj tillbringar mest tid ansikte mot ansikte med din målgrupp, så de har den bästa insikten i de frågor de ställer och vad de verkligen letar efter. Båda perspektiven är ovärderliga.

Slutsats

Om ditt marknadsföringsteam inte känner en tydlig koppling till resten av verksamheten, är det ett problem. Varför? Eftersom deras roll bara leder till framgång när de arbetar för att verksamheten ska växa och hjälpa den att uppfylla sina mål. Att bygga den länken är avgörande, annars är det alldeles för lätt att fastna i marknadsföring för marknadsföringens skull snarare än för verksamhetens bästa.

Ansvar för mål och ägande över arbetet hjälper till att överbrygga eventuella skillnader mellan marknadsföringsteamet och resten av verksamheten samt hjälper till att gasa upp resultat utan för stora förändringar i teamet.

Ansvar i marknadsföringsteam
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap