Skip to main content

Analys och strategi

Få en skräddarsydd SEO-strategi och handlingsplan för organisk tillväxt. Levereras inom tre veckor med fokus på analys och anpassning efter era unika behov och mål.

Kundnöjdhet genom effektivitet

Tiden är en viktig faktor, ju snabbare vi kan arbeta och leverera resultat, desto bättre blir det för våra kunder.

Vi arbetar med en effektiv “Sprint”-modell, där arbetet strategiseras, tydligt definieras och genomförs inom en kort tidsperiod. Genom att bryta ner vårt arbete i hanterbara sprints kan vi snabbt identifiera vad som fungerar och vad som inte fungerar för våra kunder. Detta möjliggör också för snabba justeringar och anpassningar när det behövs, vilket i sin tur leder till snabbare resultat för våra kunder.

Teknisk innovation

På Buzzlemedia är vi väl medvetna om den stora utmaningen som SEO-branschen står inför när det gäller att hantera den enorma datamängd som krävs för att uppnå önskade resultat. Genom att utveckla våra egna analysverktyg, och med hjälp av Microsoft Azure, har vi kunnat automatisera processen att samla och formatera data från olika plattformar – vilket resulterar i betydande tids- och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Webbplatsgranskning banner

Kunder som började med en SEO-analys

Leverans

Webbplatsgranskning

En bedömning av er webbplats med rekommendationer om hur den kan förbättras; som webbplatsens hastighet, tillgänglighet och indexering, för att förbättra SEO och användarupplevelsen.

Sökordsanalys

En granskning av ditt nuvarande sökordsresultat – vad du rankar för och var förbättringspotential finns. Adderat med rekommendationer om sökord att rikta in sig på för ökad organisk trafik.

Strategiskt anpassad plan

Sprinten presenterats i ett strategiskt dokument och en aktivitetsplan om 12 månader. Idéer och rekommendationer för att ge strategisk riktning som underbyggs av data.