Skip to main content

Innehåll som rankar och engagerar din målgrupp

Vad är SEO-orienterad Content Marketing?

SEO-orienterad content marketing handlar om att skapa innehåll som inte bara rankar högt på sökmotorer, utan också engagerar och bygger relationer med din målgrupp. Detta innebär att skapa innehåll som inte bara är optimerat för sökmotorer, utan också fängslar läsarens intresse och bygger varumärkeslojalitet.

Innehållsgranskning

Vi analyserar och optimerar befintligt innehåll på din webbplats, med fokus på både sökmotorrankning och användarengagemang. Detta inkluderar att förbättra sidor med hög försäljningspotential för att maximera deras effektivitet.

Sökordsdrivet innehåll

Genom att kombinera sökordsanalys med förståelse för din målgrupps sökavsikter, utformar vi en innehållsstrategi som effektivt tillgodoser både dina affärsmål och din publikens behov. Detta säkerställer att ditt innehåll är relevant, engagerande och rankar väl på Google.

Strategisk innehållsutveckling

Med hjälp av GAP-analyser identifierar vi områden där din webbplats kan förbättras och utvidgas. Detta leder till utveckling av nytt, aktuellt och SEO-anpassat innehåll som träffar rätt hos din målgrupp i varje steg av deras kundresa.

Varför innehåll är viktigt

Att få ihop syfte, kanal, målgrupp och tonalitet är tricket för att ert innehåll ska landa rätt, högt upp på Google och rakt i hjärtat hos läsaren.

Ända sedan Google introducerade Panda-algoritmen 2011 har kvalitativt innehåll blivit en central del av SEO. Google belönar företag med bättre synlighet när innehållet de producerar möter sökavsikten. Genom att skapa innehåll som är SEO-anpassat, och ger ett värde som tillgodoser sökarens behov, vinner ni kundens förtroende – och affären.

Buzzlmedia granskar, förfinar och skapar nytt innehåll, som genom kontinuitet etablerar thought leadership och engagerar era kunder under hela deras resa.

SEO-orienterad content marketing handlar om att skapa innehåll som inte bara rankar högt på sökmotorer, utan också engagerar och bygger relationer med din målgrupp. Detta innebär att skapa innehåll som inte bara är optimerat för sökmotorer, utan också fängslar läsarens intresse och bygger varumärkeslojalitet.

Teknisk SEO-tjänster

Tillgodose sökavsikten med kvalitativt innehåll

Genom att undersöka sökord och konsumentbeteende kan sökavsikten fastställas, och tillsammans med era affärsmål utformas en handlingsplan vars syfte är att realisera er fulla potential.

Det snabbaste sättet att uppnå era mål är genom att optimera de sidor som redan finns på webbplatsen, inte genom att skapa nya. Därför prioriteras de befintliga sidorna, framförallt de försäljningsfokuserade sidorna.

Därefter är det dags att komplettera webbplatsen med nya sidor. De nya sidorna grundar sig i en GAP-analys, som syftar till att identifiera ”luckor” i innehållet på webbplatsen. Med dessa luckor i åtanke utvecklas en innehållsstrategi vidare, vilken säkerställer att sökord med stor potential inte förbises. Således byggs nya sidor upp för en mer aktuell uppsättning sökord och innehåll, som i sin tur når en bredare målgrupp för varje fas i köpprocessen  – och därmed möjliggör fler affärer.

Är du redo att förbättra din webbplats och öka din organiska trafik?

Kontakta oss idag för en skräddarsydd SEO-analys och få din 12-månaders strategiska plan.