Skip to main content
content marketing

Content Marketing, eller innehållsmarknadsföring, är ett av de mest effektiva sätten att utveckla ditt företag i år och framåt.

Även om de flesta marknadsförare har hört talas om Content Marketing är det inte alltid lätt att veta hur man i praktiken tillämpar en strategi som ger stora resultat.

I den här guiden förklarar vi allt för dig!

Vad är Content Marketing?

Content Marketing är en process för att skapa, publicera och marknadsföra innehåll för att locka en publik som kan utveckla ditt varumärke och ge dig nya kunder.
Genom att skapa innehåll som är användbart och intressant för din målgrupp kan du locka dem till ditt varumärke. Genom innehållet kan du besvara frågor som de har, skapa kontakt med dem, upprätta förtroende och pondus och slutligen få dem att köpa något.
Det handlar inte bara om att locka till sig leads och generera försäljning, utan omfattar även bredare målsättningar som varumärkeskännedom och att etablera tankeledarskap.

Vi ska titta mer ingående på hur det hela fungerar:

Hur fungerar Content Marketing?

Content Marketing är en flerstegsprocess som innebär att du lockar till dig kunder med hjälp av målmedvetet innehåll.

Här följer en översikt över hur Content Marketing rent generellt fungerar:

Steg 1: Fastställ dina mål

Första steget är att bestämma vad du vill uppnå med din Content Marketing.
Om du hoppar över det steget kan det sluta med att du skapar massor av innehåll som inte ger resultat, så det är viktigt att du tydligt fastställer vilka dina mål är.

Här är några exempel på mål som du kan fundera på:

 • Främja en ny vara eller tjänst
 • Locka fler av en viss typ av kunder
 • Bemöta vanliga invändningar som förhindrar försäljning
 • Få förtroende med hjälp av bevis
 • Locka länkar till din webbplats
 • Ranka på sökord i stora volymer

När du sätter upp dina mål klart och tydligt från början blir det mycket lättare att avgöra vilket innehåll du ska skapa!

Steg 2: Fastställ din målgrupp

Därefter är det dags att tydligt klargöra VEM du vill locka till dig.
Ägna lite tid åt att skapa en persona för den perfekta kunden. Tänk på vem din perfekta kund är, inklusive alla personliga egenskaper som gör att du kan tala till dem på ett sätt som de förstår och som gör att de kan ta del av ditt innehåll.
Några saker att tänka på kan vara genomsnittlig ålder, ekonomisk situation, intressen och andra uppgifter som kan hjälpa dig att marknadsföra dig till rätt målgrupp.

Steg 3: Kartlägg deras ömma punkter & intressen

När du har fastställt din målgrupp bör du ta reda på deras ömma punkter och intressen.

 • Tänk igenom vilka frågor de ställer sig innan de vill köpa?
 • Vilka slags tvivel kan de ha som du kan klargöra för dem?
 • Vilka vanliga missuppfattningar kan du slå hål på?
 • När du har fastställt dessa ömma punkter och frågor kan du gå vidare med att skapa ditt innehåll.

Steg 4: Ta fram en plan för att skapa innehåll

Konststycket här är att skapa innehåll som inte bara är engagerande och som knyter an till dina kunder, utan som också leder till att ditt företag får mer trafik.

Ta fram en plan så att du kan skapa innehåll på ett konsekvent och förutsägbart sätt. Bestäm hur ofta du ska skapa innehåll, vilken typ av innehåll du ska framställa och hur du kontinuerligt ska hitta nytt innehåll.

Några sätt att skapa fortlöpande innehåll är:

Några av dina bästa innehållsidéer kan poppa upp slumpmässigt i huvudet på dig, men helst bör du också ha en enhetlig plan för att skapa innehåll som inte bygger på brainstorming eller godtyckliga idéer.

Steg 5: Ta fram en plan för marknadsföring av innehåll

Du behöver också en plan för att marknadsföra innehållet så att fler upptäcker och delar det. Gästbloggar eller gästinlägg, samarbete med influencers, delning i sociala medier och betalda annonser är några sätt för företag att marknadsföra sitt innehåll.

Företag som är framgångsrika och konsekventa med sin Content Marketing får stadig ökning av inkommande trafik, ökad försäljning och förbättrad varumärkeskännedom. Detta är en långsiktig strategi och de företag som håller fast vid den är de som får skörda frukterna av den.

Fungerar det verkligen med Content Marketing?

Uppgifterna visar ett rungande JA!

Av de marknadsförare som använder bloggande för att utveckla sin verksamhet är det 82 % av som får positiv avkastning från sin inbound marketing enligt Hubspots State of Inbound Marketing Report.

En studie från Kapost visar att innehåll genererar tre gånger så många leads som betalda sökningar per spenderad dollar. Det genererar också tre gånger så många leads som utgående försäljning samtidigt som det kostar 62 % mindre.

Det är inte bara så att Content Marketing fungerar, den blir också alltmer populär. Uppskattningsvis 90 % av alla företag och organisationer använder sig av Content Marketing i sina marknadsföringssatsningar.

Ett välgjort innehåll engagerar läsarna och gör det möjligt för företag att bygga upp förtroende hos potentiella kunder.

Genom att publicera innehåll ökar du också trafiken på webbplatsen och lockar till dig inkommande länkar. Dessa länkar underlättar inte bara för webbplatsens innehåll att rankas i sökmotorerna utan ökar också domänauktoriteten, vilket kan få webbplatser att rankas för sökord som lockar betalande kunder.

En studie från Hubspot visar i själva verket att webbplatser som publicerar 16 eller fler inlägg per månad får nästan 3,5 gånger så mycket trafik som företag som bara publicerar 0-4 artiklar per månad.

I det fall du upplever att din content marketing inte riktigt levererar de resultat du förväntat dig, har vi tagit fram de vanligaste misstagen företag gör i sitt arbete och tips på hur de kan undvikas. Läs mer här!

Varför är det viktigt med Content Marketing?

I en värld med alltmer annonsblockerande programvaror, konsumentintegritet och ökande kostnader för betalda annonser är Content Marketing ett sätt att höras i bruset och locka till sig målkunder med hjälp av Inbound Marketing.

Den skiljer sig från andra typer av marknadsföring genom att den sätter kunden i första rummet – först ger den värde genom att hjälpa dem, sedan vinner den förtroende och slutligen vinner den kunden.

Att investera i innehåll kanske inte leder till snabb och omedelbar avkastning, men trafiken, varumärkeskännedomen och försäljningen kommer öka med tiden om ditt företag arbetar på ett konsekvent sätt med sin Content Marketing.

Av vilka andra skäl bör företag satsa på Content Marketing?

Här är några av de viktigaste skälen…

Konsumenterna får fler alternativ och undersöker mer.

Konsumenter och företag har fler alternativ än någonsin tidigare när det gäller att göra inköp.

Tidigare var det företag med de största budgeterna som kunde nå längst genom att annonsera i tv och tidningar.

I och med framväxten av internet kan småföretagare nu locka sin egen publik och utveckla sin verksamhet genom att skapa värdefullt innehåll.

Studier visar även att upp till 88 % av konsumenterna också gör undersökningar på nätet innan de köper en produkt eller en tjänst.

Innehåll kan vara ett utmärkt sätt att nå kunderna när de letar efter information om din produkt eller tjänst (eller får information i anslutning till den). Genom att tillhandahålla genuint användbar information kan ditt företag skapa trovärdighet och förtroende hos dina kunder så att det är dig de tänker på när de är redo för ett köp.

Innehållet är det centrala i all annan marknadsföring

Innehållet bildar också en bra grund för andra marknadsföringsmetoder. Människor tycker i allmänhet inte om när någon försöker sälja till dem, men de tycker om att lära sig och bli underhållna.

Effektivt innehåll kan användas i andra marknadsföringskanaler. När du väl har skapat ett innehåll kan du marknadsföra det i alla andra kanaler – det kan ranka på Google, du kan använda det i en video, du kan skicka det till dina kunder, du kan lägga upp det på sociala medier och du kan leda betald trafik till det.

Jag tänker gärna på innehåll som marknadsföringssoldater som jobbar för dig dygnet runt.

Bra innehåll kan skapa en solid grund för alla andra marknadsföringsåtgärder.

Vilka är fördelarna med Content Marketing?

Här följer några skäl som talar för att du bör investera i den här metoden:

SEO (Sökmotoroptimering)

Genom att publicera mer innehåll kan du öka din sökmotortrafik. Informativa artiklar kan locka till sig länkar och rankas för sökord som en målkund kan söka på.

Genom att skriva artiklar och blogginlägg kan du dessutom förbättra rankningen för de viktigaste sökorden på din webbsida.

Skapa förtroende

Med effektivt innehåll kan företag också bygga upp förtroende hos sina kunder, vilket i sin tur kan leda till ökad försäljning.

Moz säljer SEO-programvara som hjälper företag att öka sökmotortrafiken till sina webbsidor.

Moz-bloggen är en av de mest välkända bloggsidorna inom inbound marketing, med tillförlitliga guider och oberoende forskningsstudier om SEO och inbound marketing. Bloggen har fått många följare och etablerat ett tankeledarskap genom att ge ut högkvalitativt innehåll i mer än 10 år.

Denna debatt på Quora från 2016  visar att många professionella experter inom SEO föredrog andra verktyg framför Moz eftersom dessa andra verktyg omfattade fler webbsidor.

Moz tillhör visserligen inte toppskiktet när det gäller SEO-verktyg, men ändå  omsatte de över 47 miljoner dollar under 2017 och är fortfarande ett av de mest välkända SEO-verktygen. Detta är styrkan med tankeledarskap!

Notera att Moz senare uppdaterat sitt verktyg och nu är jämförbart med andra verktyg när det gäller funktioner och indexstorlek. Att de växte under så många år berodde dock på deras ledande ställning inom Content Marketing.

Informera potentiella kunder & avsluta affärer snabbare

Genom att besvara alla frågor som rör din produkt eller tjänst kan dina kunder lära sig en hel del när de tar del av ditt innehåll.

Det innebär att du inte behöver ägna tid åt att förklara allt från början… Med Content Marketing kan du därför avsluta affärer snabbare!

Bygg upp varumärkeskännedom och tankeledarskap

Att bygga upp varumärkeskännedom och ledarskap är en annan anledning till att Content Marketing kan vara så effektiv för företag. I själva verket kan varumärkeskännedom leda till ännu mer försäljning än om man försöker få försäljning direkt från innehållet.

I början av 2018 genomförde Oli Gardner från Unbounce ett 30 dagar långt experiment där han försökte få fler läsare att omvandlas till gratis testanvändare för några av Unbounce senaste produkter. Trots hans ansträngningar konverterade dock endast 0,3% med hjälp av bloggen.

Oli ställde sig frågan…

Var det slöseri med tid att hålla på med Content Marketing? Varför konverterade inte fler läsare till betalande kunder?

Oli kontaktade andra framgångsrika marknadsförare för att fråga vad de hade för åsikter om Content Marketing.

Vad han fick veta från dessa andra inflytelserika innehållsmarknadsförare var att försäljningen till följd av varumärkeskännedom och tankeledarskap vida översteg den försäljning som kom direkt från innehållet.

Att bli en tankeledare kan förstärka resultaten från Content Marketing, men du måste inte vara en influencer för att lyckas med Content Marketing.

Du kan bygga upp varumärkeskännedom genom att skapa innehåll som driver trafik till din webbsida via SEO och sociala medier. Om du har bra innehåll och en bra produkt eller tjänst kommer folk att prata om dig, länka till din webbsida och dela ditt företag med andra.

En kort historik över Content Marketing

Så hur började då Content Marketing? Vi ska ta en snabb titt på Content Marketingens historia.

Flera källor, bland annat Content Marketing Institute, nämner Benjamin Franklin som det tidigaste exemplet på Content Marketing när han publicerade Poor Richard’s Almanac för att marknadsföra sitt tryckeri. Publikationen innehöll en mängd information som var användbar för den tidens konsumenter, bland annat en kalender, väderinformation, dikter och astrologisk information.

Det är dock troligt att människor redan innan dess använde sig av Content Marketing för att marknadsföra sina företag.

Andra omtalade historiska tillämpningar och utvecklingar av Content Marketing är följande:

 • 1867 – Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company lanserar The Locomotive, den äldsta företagstidningen som fortfarande publiceras i USA.
 • 1904 – Jell-O Company delar ut sin första receptbok för Jell-O, vilket 1906 leder till en försäljning värd mer än 1 miljon dollar.
 • 2001 – Penton Custom Media börjar använda termen ”content marketing”.
 • 2008 – Boken ”Get Content, Get Customers” publiceras och blir en av de första populära handböckerna när det gäller Content Marketing.

Även om Content Marketing har funnits länge ökade intresset för Content Marketing avsevärt runt 2011.

En av de främsta orsakerna till det ökade intresset för Content Marketing var Googles uppdateringar av algoritmerna Panda och Penguin. Genom dessa uppdateringar blev det mycket svårare för SEO:er att skapa länkar om innehållet var av låg kvalitet och att använda metoder som ömsesidig länkning.

Under årens lopp har Google fortsatt att göra uppdateringar för att förbättra sina sökresultat och göra det svårare för marknadsförare på nätet att rankas med hjälp av spammiga metoder som massinlämning av listor, artikelförteckningar och länkhandel.

Detta ledde till att marknadsförare började fokusera på strategier som Content Marketing för att få länkar och attrahera besökare som på ett naturligt sätt skulle länka till deras innehåll.

Sammanfattning

Det finns otaliga studier och exempel från verkligheten som visar att Content Marketing fungerar.

För att öka dina chanser att lyckas måste du vara villig att satsa på det eftersom du ofta får snabbare resultat om du gör det på ett konsekvent sätt. Var beredd att investera både tid och resurser för att utveckla en effektiv strategi och göra Content Marketing till en prioritet för ditt företag.

Förbättra din Content Marketing med Buzzlemedia

Är du redo för professionell hjälp med ditt innehåll?

Du kan nå oss online genom att fylla i ett kontaktformulär, eller så kan du ringa oss på 040-12 49 19

content marketing
Abbe El-Madhoun

Författare Abbe El-Madhoun

Fler inlägg av Abbe El-Madhoun
Share via
Copy link
Powered by Social Snap